3d-kinnisvara.eu

Taganemisavalduse tüüpvorm

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”
Lisa 1


Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)


— Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti aadressi]”
— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)
— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)
— Tarbija nimi / tarbijate nimed
— Tarbija aadress / tarbijate aadressid
— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)
— Kuupäev


(*) Mittevajalik maha tõmmata.

Powered By OpenCart
Reklaamid.ee © 2024
Birmingham Web Development
Contact Us